Có 1 kết quả :

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng được nhận Bằng khen -Ảnh: T. Tiên

Đại hội Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng

TPO - Ngày 14/9, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc cơ quan, đơn vị trực thuộc, các câu lạc bộ (CLB) dân ca trong toàn tỉnh.