Có 3 kết quả :

Cách nào nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn?

Cách nào nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn?

TPO - Thiết lập mạng lưới thu gom, phương tiện thu gom đảm bảo; áp dụng triệt để nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” thông qua phương thức thu phí... là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn được TS. Nguyễn Đình Đáp - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề xuất.
Thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TPO - Ngày 17/11, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Phụ nữ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo trong thời đại mới”. Trọng tâm của hội thảo bàn về những vấn đề Giới trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay; Chính sách, pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…