Có 5 kết quả :

Ngỡ ngàng kiến trúc độc đáo chùa Khmer ở Trà Vinh

Ngỡ ngàng kiến trúc độc đáo chùa Khmer ở Trà Vinh

TPO - Trà Vinh là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nơi đây cũng có số lượng chùa Khmer hàng đầu với kiến trúc độc đáo, mang bản sắc văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.