Có 1 kết quả :

Ông Vừ Tồng Pó và những con gà đen mà ông chăn nuôi

Bản nghèo đổi thay nhờ gà đen

TPO - Từ những giá trị kinh tế của gà đen trên lý thuyết, đến nay, mô hình kinh tế nuôi gà đen ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã có hiệu quả thiết thực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững.