Có 2 kết quả :

Nhiều điểm sáng trong bức tranh đẩy lùi hủ tục

Nhiều điểm sáng trong bức tranh đẩy lùi hủ tục

Những năm qua, ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai, làm tốt công tác tuyên truyền, nên những năm gần đây tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại nhiều địa phương đã giảm đáng kể, các giải pháp thiết thực trong giai đoạn tới được đặt ra để ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ vấn nạn này.