Lạ kỳ lễ hội dành cho người đã khuất ở Mexico

TPO - Lễ hội người chết (được gọi là Día de los Muertos) được tổ chức tại Mexico từ ngày 1-2/11 hàng năm, để tưởng nhớ những người đã khuất. 

Có thể bạn quan tâm