Đặc sắc tại Lễ bỏ mả (Pơ thi) của người Gia Rai: Tôn vinh giá trị gia đình và cộng đồng

TPO - Lễ bỏ mả (pơ thi) là nghi lễ quan trọng của đồng bào Gia Rai. Lễ được tổ chức với mục đích đưa tiễn các linh hồn về với cội nguồn, bắt đầu vòng luân hồi mới, tách biệt giữa người sống với người chết.