Có 7 kết quả :

'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' xuất hiện tại Quảng Nam

'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' xuất hiện tại Quảng Nam

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành vào cuộc về việc một số đối tượng "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" từ các tỉnh, thành khác đến chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động nhằm phát triển "tà đạo" với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân tại tỉnh này. 
Phát hiện nhóm người từ nhiều tỉnh, thành đến TT-Huế tụ tập sinh hoạt 'đạo lạ'

Phát hiện nhóm người từ nhiều tỉnh, thành đến TT-Huế tụ tập sinh hoạt 'đạo lạ'

TPO - Theo lực lượng công an tại tỉnh TT-Huế, một nhóm đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành đã tụ tập về xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang) để sinh hoạt “đạo lạ” có tên là “Nhất quán đạo”. Hoạt động này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, đấu tranh làm rõ, do “Nhất quán đạo” chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận là một tổ chức hay tôn giáo hoạt động hợp pháp.