Có 24944 kết quả :

An ninh cơ sở giúp thức tỉnh người lầm đường lạc lối

An ninh cơ sở giúp thức tỉnh người lầm đường lạc lối

TP - Trước đây, ở Đắk Lắk có nhiều người nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu vượt biên sang nước ngoài. Nhờ có ban công tác mặt trận, ban tự quản buôn, phối hợp cùng với công an cơ sở đi tuyên truyền, vận động, đến nay bà con đã về gần hết. Giờ đây, cuộc sống của những người hồi hương đều đã ổn định.