Có 1 kết quả :

Màn Đại xòe kỷ lục từng gây tranh cãi Ảnh: NHẬT MINH

Xòe Thái trở thành di sản thế giới

TPO - Đại diện Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO vừa gõ búa, ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.