Có 4 kết quả :

Áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới

Áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới

TPO - Kết quả cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đã phản ánh sinh động vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bình đẳng giới trong tình hình mới.
Tuổi trẻ Quân đội lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Tuổi trẻ Quân đội lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

TPO - Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Quân đội trong tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, trong năm 2023, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã phối hợp tổ chức thành công hai cuộc thi lớn. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban TNQĐ có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về hai cuộc thi này.