Có 4 kết quả :

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những năm qua, cuộc sống của trẻ em ngày càng được cải thiện, các quyền của trẻ em được quan tâm và thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, công tác gia đình và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

TPO - Với 93 năm tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân đã cống hiến cả cuộc đời mình, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có nhiều đóng góp vào thắng lợi to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.