Có 4 kết quả :

Anh em Thuận, Lợi vui với giun, ếch, rắn và nai

Anh em Thuận, Lợi vui với giun, ếch, rắn và nai

TP - Nuôi nai lấy nhung, phân nai nuôi trùn (giun đất) quế và làm phân bón cao su. Trùn quế làm thức ăn nuôi ếch và ếch làm thức ăn nuôi rắn. Đó là một mô hình chăn nuôi khép kín của hai đoàn viên thanh niên trong điển hình phong trào thanh niên sản xuất giỏi ở tỉnh Đồng Nai.