Có 2 kết quả :

Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái

Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái

TPO - Mỗi người dân cần có những hành động tích cực để ủng hộ các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái; tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, tạo dư luận xã hội ủng hộ và xóa dần sự phân biệt giữa con trai và con gái.
Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh bằng cách thúc đẩy bình đẳng giới

Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh bằng cách thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Bất bình đẳng giới là nguyên nhân căn bản làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngược lại mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.