Có 4 kết quả :

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người sẽ diễn ra từ ngày 3/11 - 5/11

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người sẽ diễn ra từ ngày 3/11 - 5/11

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần du lịch - văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người” và sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3/11 - 5/11 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.