Có 2 kết quả :

Quảng Ninh tập huấn kiến thức bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh tập huấn kiến thức bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới cho hơn 100 đại biểu là các Bí thư chi bộ thôn/trưởng thôn, bản, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận/các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.