Có 2 kết quả :

Người Đa Nhim luôn làm chủ các thiết bị máy móc góp phần phát triển ngành điện. Ảnh: Ngọc Hà

Nhà máy thủy điện Đa Nhim: 50 năm tỏa sáng

TP - Đa Nhim - Nhà máy thủy điện đầu tiên của hệ thống thủy điện trên sông Đồng Nai. Suốt thời gian qua, nhà máy vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội.