Có 16 kết quả :

Tin vắn ngày 4 - 3

Tin vắn ngày 4 - 3

TP - Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế lần thứ IX, sáng 3-3, Đoàn Đại học Huế phối hợp Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức ngày hội cán bộ Đoàn - Hội sinh viên và tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác; thu hút 165 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội sinh viên Đại học Huế tham gia.