Có 2 kết quả :

Nhà thơ, nhà báo Trần Nguyễn Anh

Ngựa sông

TP - Truyện ngắn dưới đây có bóng dáng của một trường ca bằng văn xuôi. Thời gian, sự biến đổi của nhân sinh, làng quê, sự tha hương…