Có 5 kết quả :

Ảnh minh họa (nguồn vnn)

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương xây dựng gia đình hạnh phúc

TPO - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc.