Có 3 kết quả :

Làm gì khi bé bị chân vòng kiềng?

Làm gì khi bé bị chân vòng kiềng?

Con gái tôi được 15 tháng tuổi, bé có chiều cao, cân nặng phát triển bình thường. Nhưng bé lại bị chân vòng kiềng, mặc dù từ nhỏ hàng ngày tôi thường nắn chân cho bé nhưng không hết. Xin hỏi quý báo cho biết tôi phải làm gì, có thể tự khỏi không?