Có 1 kết quả :

Thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu

Thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu

TPO - Sau gần 16 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội từng bước cải thiện; các hành vi bạo lực, xâm hại nhân phẩm phụ nữ có xu hướng giảm; các tập tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi.