Có 5 kết quả :

Phú Yên: Tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy bình đẳng giới

Phú Yên: Tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Trong những năm qua, Phú Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, luôn được cấp uỷ, chính quyền coi trọng thực hiện.
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

TPO - Việc tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là ở các cộng đồng dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đồng Nai: Đẩy mạnh truyền thông bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng Nai: Đẩy mạnh truyền thông bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Thời gian qua, công tác bình đẳng giới tại tỉnh Đồng Nai luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Đặc biệt, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới ở các cộng đồng dân cư, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tăng cường, qua đó tạo những chuyển biến rõ nét về nhận thức.
Điệu múa Xoang của những cô gái dân tộc Êđê trong ngày lễ.

Công tác bình đẳng giới tại Hậu Giang phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức

TPO - Tại Hậu Giang, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức.