Có 2 kết quả :

Triển lãm có không gian giới thiệu về Áo dài Việt Nam. Ảnh tư liệu: LP/Báo Tin tức

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam'

TPO - Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ khai mạc vào ngày 22/11 tại trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện.