Có 5 kết quả :

Bình Phước: 100% học sinh trường dân tộc nội trú được tuyên truyền về bình đẳng giới

Bình Phước: 100% học sinh trường dân tộc nội trú được tuyên truyền về bình đẳng giới

TPO - Công tác giáo dục về giới và bình đẳng giới tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) trên địa bàn đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước quan tâm, từng bước góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và chuyển đổi hành vi đối với người quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh dân tộc thiểu số.
Các em học sinh đã có sự tiến bộ trong học tập cũng như tự tin tham gia phát biểu xây dựng bài trên lớp. Ảnh: Báo Dân tộc

Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc Mảng ở Lai Châu

TPO - Nậm Nhùn là huyện đầu tiên trong tỉnh Lai Châu xây dựng, thực hiện đề án cho riêng một nhóm học sinh thuộc vùng dân tộc đặc biệt khó khăn. Cụ thể là Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh cấp THCS người dân tộc Mảng giai đoạn 2019 - 2025”. Sau 2 năm triển khai Đề án trên địa bàn, bước đầu cho thấy chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến tích cực...