Có 1 kết quả :

Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ để thúc đẩy bình đẳng giới

Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ để thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Để góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội cần tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong gia đình, bên cạnh đó cũng cần thu hút sự tham gia của nam giới để cùng ra quyết định, chia sẻ việc nhà và nói không với bạo lực gia đình.