Có 2 kết quả :

Trẩy hội đầu năm: Nặng cầu cúng, nhạt du xuân

Trẩy hội đầu năm: Nặng cầu cúng, nhạt du xuân

TP - Không chỉ có chen lấn xô đẩy, lễ hội dần biến đổi vì người dân đặt nặng sự cầu xin hơn chiêm bái, vãng cảnh. Những lễ giải hạn, dâng sao, lễ cầu an trị giá cả trăm triệu đồng không hiếm. Các chuyên gia văn hóa nhận định, quá nặng cầu cúng, xin lộc, lễ hội sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.