Có 1 kết quả :

Phổ biến sâu rộng kiến thức bình đẳng giới trong trường dân tộc nội trú

Phổ biến sâu rộng kiến thức bình đẳng giới trong trường dân tộc nội trú

TPO - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bình đẳng giới tại Trường PT Dân tộc nội trú THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng, để phổ biến sâu rộng kiến thức về bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.., cho học sinh dân tộc thiểu số.