Có 6 kết quả :

Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

TPO - Việc tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là ở các cộng đồng dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nâng cao hiệu quả hoạt động này góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

TPO - Ngày 9/11, Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” (Dự án số 8).