Có 1 kết quả :

Không đóng giả lễ hội, không làm giả nghi lễ linh thiêng để thu hút khách

Không đóng giả lễ hội, không làm giả nghi lễ linh thiêng để thu hút khách

TPO - Theo nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh TT-Huế, các ý kiến tại hội thảo “Phát huy giá trị văn hoá dân gian vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong phát triển du lịch” thống nhất về việc sản phẩm du lịch phải đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa; không đóng giả lễ hội, không làm giả nghi lễ linh thiêng để thu hút khách.