Có 6 kết quả :

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia nặn tò he

Gen Z lan tỏa giá trị truyền thống

TP - Nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đã nỗ lực triển khai các dự án nhằm góp phần bảo tồn và phát triển, lan tỏa những bộ môn nghệ thuật, trò chơi dân gian mang đậm giá trị truyền thống của dân tộc.