Có 2 kết quả :

Đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới với người dân tộc Chứt

Đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới với người dân tộc Chứt

TPO - Ngoài đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, Tổ công tác bản Rào Tre - Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới đối với người dân tộc Chứt. Từ đó tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc phát huy vai trò xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ....