Có 2 kết quả :

Hội thảo về văn hóa của tộc người Brâu

Hội thảo về văn hóa của tộc người Brâu

TPO - Sáng 24/8, tại thành phố Kon Tum, Viện Dân tộc học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội thảo Văn hóa của tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum hiện nay- thực trạng biến đổi và giải pháp bảo tồn.