Có 1 kết quả :

Mùa vàng Bắc Sơn. Ảnh: Ánh Dương

Rực rỡ mùa vàng Bắc Sơn

TPO - Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2023 được tổ chức ở xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ 28 – 29/10 với chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc.