Có 2 kết quả :

Học hỏi mô hình phát triển đàn bò. Ảnh: Duy Chiến

Khuyến nông cộng đồng giúp dân xứ Lạng giảm nghèo bền vững

TPO - Tại Lạng Sơn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực hướng dẫn các xã triển khai mô hình Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hoạt động khuyến nông, góp phần giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.