Có 5 kết quả :

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 6/7, Hội đồng Đội Trung ương cho biết đang phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất, với tên gọi "Lắng nghe con nói", chủ đề "Gia đình hạnh phúc".