Có 17 kết quả :

Nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai dự án bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai dự án bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho hơn 140 học viên, là thành viên của 60 tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập tại các thôn khó khăn của 14 xã trên địa bàn huyện.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

TPO - Để đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719 trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo MTTQ các cấp bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, tích cực vào cuộc với mục tiêu góp phần triển khai chương trình đạt hiệu quả cao nhất.
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

TPO - Mỗi xã thiết lập 1 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Yêu cầu cơ bản về điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin: Có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định...
Tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

TPO - Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) ở các cấp trên địa bàn huyện Nam Đông.