Có 1 kết quả :

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao đổi về bình đẳng giới tại Lào Cai

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao đổi về bình đẳng giới tại Lào Cai

TPO - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp ủy đảng huyện Bảo Yên (Lào Cai) coi trọng công tác xây dựng tổ chức hội phụ nữ, đặc biệt các vấn đề về bình đẳng giới, đấu tranh bình quyền, bảo vệ phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế.