Có 2 kết quả :

Mô hình cô đỡ thôn bản thúc đẩy bình đẳng giới nơi biên giới Lai Châu

Mô hình cô đỡ thôn bản thúc đẩy bình đẳng giới nơi biên giới Lai Châu

TPO - Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới của tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần giảm bất bình đẳng giữa các vùng miền cũng như giảm bất bình đẳng giới.
Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

TPO - Bộ Y tế vừa có dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản - nhân lực được đánh giá cao trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.