Có 1 kết quả :

Gia Lai đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới

Gia Lai đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới

TPO - Thời gian qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật nói chung, và pháp luật về bình đẳng giới nói riêng đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.