Có 2 kết quả :

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam

TPO - Nhằm thúc đẩy bình đẳng giới cho sự phát triển bền vững của ngành Lâm nghiệp Việt Nam Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Dự án Lâm nghiệp và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy bình đẳng giới cho phát triển lâm nghiệp bền vững" tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.