Có 13184 kết quả :

Khám phá mới về chữ viết từ Đảo Phục Sinh

Khám phá mới về chữ viết từ Đảo Phục Sinh

TPO - Một tấm bảng gỗ có khắc chữ rongorongo chưa được giải mã từ Rapa Nui (còn được gọi là Đảo Phục Sinh) có niên đại từ thế kỷ 15, trước khi người châu Âu đến. Niên đại sớm này cho thấy người Rapa Nui đã phát minh ra chữ viết riêng của họ mà không chịu ảnh hưởng của người châu Âu.