Có 19 kết quả :

Hình ảnh tương phản đáng buồn của dòng kênh Nhiêu Lộc vừa được hồi sinh

Hình ảnh tương phản đáng buồn của dòng kênh Nhiêu Lộc vừa được hồi sinh

TPO - Kênh Nhiêu Lộc đã có một bộ mặt mới sau nhiều năm nỗ lực phục hồi, trả lại màu xanh của lãnh đạo Thành phố. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chưa nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, tôn tạo, vô tình làm xấu đi một dòng kênh đẹp được ví như "sông Seine của Sài Gòn".