Có 13 kết quả :

Điều chưa biết về thiết kế trụ kinh chuyển pháp luân của Phật giáo Việt Nam

Điều chưa biết về thiết kế trụ kinh chuyển pháp luân của Phật giáo Việt Nam

TPO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã phê duyệt phương án Trụ kinh chuyển pháp luân, giao Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với các Ban, Viện, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ phái Phật giáo Việt Nam khuyến khích triển khai thực hiện nhằm phát huy Trụ kinh chuyển pháp luân đảm bảo đúng thiết kế, quy cách.