Có 4 kết quả :

Vu Lan trắng

Vu Lan trắng

TP - Vu Lan, người người nhà nhà cúng bái, tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ đã khuất. Nhưng vì sao lại có lễ đó? Và ta đã trọn đạo làm con chưa? Có lẽ đó vẫn luôn là những câu hỏi.