Chân dung hai đại biểu Quốc hội dân tộc Lự và Brâu

TPO - Hai đại biểu Quốc hội Tao Văn Giót và Nàng Xô Vi là đại diện của hai dân tộc thiểu số rất ít người tham gia Quốc hội Khoá XV. Đại biểu Tao Văn Giót thuộc dân tộc Lự, còn nữ đại biểu trẻ Nàng Xô Vi thuộc dân tộc Brâu.
Chân dung hai đại biểu Quốc hội dân tộc Lự và Brâu ảnh 1